TV Վիդեո / Ճանաչողական-ուսուցողական / «Կենտրոն» ՀԸ >> "Ուրվագիծ" Կիպրահայեր

"Ուրվագիծ" Կիպրահայեր


Բանալի բառեր
VIDEO  տեսանյութ  Կենտրոն ՀԸ  Kentron TV  օնլայն  online  Ուրվագիծ  Urvagic  Urvagitz  Պետրոս Ղազարյան  Հայկական սփյուռք  սփյուռք  Կիպրոս  Կիպրահայեր  Cyprus 

Հեղինակ՝ Yerkir Media TV Այցեր 2534
Տեղադրվել է՝ 2012-11-30 23:07:34


Մաս 1

Մաս 2